Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Iborra G.M., Pinheiro R.T., Sancho C. & Martinez A. (2004) Nest size influences nest predation risk in two coexisting Acrocephalus Warblers. ARDEA 92 (1): 85-91
Het risico van nestpredatie zou be´nvloed kunnen worden door de grootte van het nest, omdat grotere nesten meer opvallen. Als dat klopt, zou nestpredatie kunnen resulteren in selectie voor kleinere nesten. Maar soorten met een groter lichaam zijn gedwongen om grotere nesten te bouwen. Het hier gepresenteerde onderzoek is gericht op de vraag of nestgrootte de kans op nestpredatie be´nvloedt in twee samen voorkomende rietvogels die verschillen in lichaamsgrootte, de Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus en de Grote Karekiet A. arundinaceus. Verlaten nesten van beide soorten werden verzameld en vervolgens geplaatst op dezelfde hoogte in hetzelfde rietveld. Elk nest kreeg twee eieren, een kwartelei en een ei van klei. Het ei van klei was met een draadje vastgebonden aan het nest en bedoeld om tandafdrukken en andere sporen van predatoren vast te leggen. Uit de resultaten blijkt dat nesten van de Grote Karekiet vaker werden gepredeerd dan nesten van de Kleine Karekiet. Nestgrootte lijkt dus inderdaad van invloed op de mate van nestpredatie. De eieren van gepredeerde nesten van beide soorten lieten dezelfde sporen zien. De predatoren betroffen in beide gevallen dus waarschijnlijk dezelfde soorten. De meeste sporen op de eieren van klei waren van muizen afkomstig. Om te testen of de geur van de klei of de kwarteleieren de predatoren had aangetrokken, hebben de auteurs een experiment gedaan waarin het vangsucces van deze dieren in Shermanvallen die al dan niet waren voorzien van eieren, werd vergeleken. Het vangsucces was in beide gevallen hetzelfde. De geur van de eieren trok de predatoren dus niet aan. De discussie gaat in op de gevolgen van de resultaten voor nestplaatsselectie en interacties tussen Kleine en Grote Karekieten in het broedseizoen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]