Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wolff W.J. (1966) Spring and summer observations from Mesolonghion, Greece. ARDEA 54 (1-2): 68-75
Tijdens een verblijf van enkele maanden en enkele kortere bezoeken aan de omgeving van Mesolonghion, Griekenland, in voorjaar en zomer van 1963 en 1964, waren wij in de gelegenheid aandacht te schenken aan de vogelwereld van het gebied. Het gebied van Mesolonghion bestaat voor een groot deel uit laag liggende lagunen en zoutvlakten en wordt aan de noordzijde begrensd door steile bergen. In het lagunengebied bevinden zich broedkolonies van o.a. Vorkstaartplevier, Dwergstern, Visdief en Lachstern. Van de laatste soort is dit waarschijnlijk de grootste kolonie van Griekenland. Interessant is dat Reuzenstern en Groenpootruiter hier waarschijnlijk overzomeren. Opvallend is de Zeer grote achteruitgang van de roofvogelstand sinds de waarnemingen van enkele oudere schrijvers ongeveer honderd jaar geleden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]