Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tryjanowski, P., Surmacki A. & Bednorz J. (2004) Effect of prior nesting success on future nest occupation in Raven Corvus corax. ARDEA 92 (2): 251-254
Vogels vertonen vaak een hoge mate van plaatstrouw. Ze keren elk jaar in hetzelfde broedgebied terug en kiezen dan vaak weer dezelfde plek uit om te nestelen. De Raaf Corvus corax staat bekend als een intelligente, langlevende vogel waarvan je zou kunnen verwachten dat hij plaatstrouw is. De auteurs testen deze veronderstelling met een onderzoek aan een populatie Raven die op hoogspanningsmasten broedt op het platteland van Polen. Feitelijk werd niet de individuele plaatstrouw getest, maar de mate waarin de Ravenpopulatie een nestgelegenheid (her)gebruikt. Tussen 1996 en 1998 volgden ze 48 nesten, om te zien of het broedsucces gevolgen had voor de keuze van een nestplaats in het volgende broedseizoen. De nestplaatsen waren in twee groepen verdeeld. In de eerste groep werd door menselijk ingrijpen geen broedsucces behaald omdat alle nesten werden vernield (en de jongen gedood) tijdens de periodieke schoonmaakbeurt van de hoogspanningsmasten. De tweede groep bestond uit ongestoorde nestplaatsen. De ‘geruimde’ nestplaatsen werden significant minder gebruikt in het daarop volgende broedseizoen, 17% tegen 78%. De auteurs veronderstellen dat de Raaf de eenvoudige vuistregel aanhoudt die volgens Smidt (2001) plaatstrouw het best theoretisch verklaard: bij winst blijven en bij verlies weggaan. De Raven in deze populatie kunnen blijkbaar onthouden wat het broedsucces in het voorgaande jaar op een hoogspanningsmast was en vermijden deze plekken in het daaropvolgende jaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]