Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Van Den Berg A.B., Smeenk C., Bosman C.W., Haase B.J., Van Der Niet A.M. & Cadee G.C. (1991) Barau's Petrel Pterodroma baraui, Jouanin's Petrel Bulweria fallax and other seabirds in the northern indian ocean in June-July 1984 and 1985. ARDEA 79 (1): 1-14
In dit artikel worden de resultaten gegeven van continue vogelwaarnemingen tijdens de uit- en thuisreis van het onderzoekschip Tyro van de Indonesisch-Nederlandse Snellius-II Expeditie, juni-juli 1984 en 1985. De gebieden met hoge en lage zeevogelconcentraties worden omschreven en besproken. De waarnemingen toonden aan dat Barau's stormvogel Pterodroma baraui regelmatig voorkomt ten noorden van de evenaar en dat het verspreidingsgebied van Jouanin's Stormvogel Bulweria fallax zich oostelijker uitstrekt dan tot op heden werd aangenomen. Waarnemingen van andere soorten scheppen meer duidelijkheid over hun trekgedrag en betroffen vaak nieuwe of zeldzame gevallen voor de noordelijke Indische Oceaan en de wateren van Egypte, Jemen, India, Sri Lanka en Sumatra.


[close window] [previous abstract] [next abstract]