Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Von Essen L. (1991) A note on the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Sweden and the result of a reintroduction scheme. ARDEA 79 (2): 305-306
Sinds enkele tientallen jaren gaat de Dwerggans in zorgwekkend tempo in aantal achteruit in Fenno-SkandinaviŽ. In 1980 broedde er hoogstens 90 paar, in Zweden ongeveer 10 paar. In 1979 begon een re-introductieprogramma. Een fokgroep Dwergganzen van de Wildbeheeropleiding in Oster-Malma produceert ca. 30 eieren per jaar. Deze worden in de laatste fase van het broeden overgedragen aan halfwilde Brandganzen, waarvan men weet dat zij in Nederland overwinteren. De (van kleurringen voorziene) jonge ganzen en hun pleegouders worden losgelaten in de habitat van de Dwerggans in Lapland. Tussen 1981 en januari 1989 zijn op deze wijze 172 Dwergganzen gereintroduceerd. Tijdens de najaarstrek zijn er 112 in Zweden waargenomen. In landen aan de Noordzee zijn 61 verschillende individuen waargenomen, tien zijn er dood gevonden en 1 is er geschoten. In februari 1988 is een geringd wijfje met jongen waargenomen in Nederland. Dit was een paar waarvan men al eerder wist dat het in Zweden met succes had gebroed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]