Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lequette B. & Jouventin P. (1991) Comparison of visual and vocal signals of Great Albatrosses. ARDEA 79 (3): 383-394
In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen het gedrag van de grote albatrossen die in en rond het Antarctische gebied broeden (Fig. 1). Er blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen de drie soorten (Koningsalbatros Diomedea epomophora, Reuzenalbatros D. exufans en Amsterdam's Albatros D. amsterdamensis) in hun geluiden (Fig. 2-4, Tabel 2) en in hun zichtbare gedrag (Fig. 5-7, TabeI3). Zelfs tussen de twee ondersoorten van de Reuzenalbatros (exulans en chinoptera) zijn duidelijke verschillen aantoonbaar in duur en/of frequentie (TabeI2) van de drie meest karakteristieke geluiden (de 'jammer', de 'omhoog' en het 'keffen'). Tussen de beide ondersoorten van de Koningsalbatros (epomophora en sandfordi) echter, konden geen verschillen in de geluiden worden aangetoond (Tabel 1). De gevonden verschillen worden tenslotte besproken in het licht van de ideeŽn van Dobshansky en Mayr over precopulatoire isolerende mechanismen, in het bijzonder ethologische isolatie. In sommige gevallen lijken de gedragsverschillen de morfologische verschillen tussen de (onder)soorten te accentueren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]