Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Frank D. & Becker P.H. (1992) Body-mass and nest reliefs in Common Terns Sterna hirundo exposed to different feeding conditions. ARDEA 80 (1): 57-69
In 1984-1986 werd in het Duitse deel van het Waddengebied in twee kolonies met Visdiefjes Sterna hirundo die aan een verschillend voedselregime waren blootgesteld (Minsener Oldeoog en Augustgroden), onderzoek verricht naar het lichaamsgewicht, de duur van de foerageervluchten en de frequentie waarmee de broedende vogel door de partner werd afgelost. Op het eilandje Minsener Oldeoog waren de sterns voor hun voedselvoorziening geheel op de Waddenzee aangewezen. De vogels van Augustgroden (kust vasteland) vingen daarentegen binnendijks ook veer driedoornige stekelbaarzen Gasterosteus aculeatus, met name tijdens de vloed en de periode rond hoogwater. De sterns bleven, afhankelijk van jaar en plaats, gemiddeld 1,6 tot 2,7 uur per keer van de kolonie weg en namen dan 13,2 tot 15,8 g in gewicht toe. In de vroege morgenuren was het gewicht het laagst, de frequentie waarmee de sterns door hun partner werden afgelost het hoogst. Lichte vogels namen meer in gewicht toe tijdens het foerageren dan zware vogels. Op Minsener Oldeoog was de windsnelheid duidelijk van invloed op de duur van de foerageervluchten en de gewichtstoename tijdens het foerageren. In Augustgroden was die invloed niet aanwezig. Het getijderitme in de Waddenzee bleek een duidelijke invloed te hebben op de foerageeractiviteiten van de sterns, met name op Minsener Oldeoog. Voor de Visdieven bleken de vier uren voor het tijdstip van laagwater de beste periode te zijn om te foerageren. In 1985 was op Minsener Oldeoog het lichaamsgewicht en de duur van de foerageervluchten gecorreleerd met het aantal uren dat op een dag optimaal kon worden gefoerageerd. De verschillen in de onderzochte parameters tussen jaren en kolonies bleken nauw samen te hangen met de hoeveelheid voedsel die beschikbaar was. De voedselvoorziening vertoonde van 1984 tot 1986 een opwaartse lijn. Het onderhavige onderzoek laat zien dat de onderzochte parameters een goede graadmeter zijn voor de actuele voedselsituatie van de sterns.


[close window] [previous abstract] [next abstract]