Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Blokpoel H., Boersma DC., Hughes R.A. & Tessier G.D. (1992) Foraging by larids on Sand Crabs Emerita analoga along the coast of southern Peru. ARDEA 80 (1): 99-104
Tijdens de boreale winter werden waarnemingen verricht aan meeuwen en sterns die in de door de golven overspoelde zone van het strand (wave-washed zone) bij Mollendo, zuid Peru, foerageerden op de zandkrab Emerita analoga. Deze krabbensoort leeft in de bovenste laag van het natte zand en is een van de weinige organismen die in grote aantallen in de wave-washed zone voorkomt. De lokale Grijze Meeuwen Larus modestus liepen voornamelijk achter de teruglopende golven aan, waarbij zij tot de komst van de volgende golf met hun snavel het natte zand aftastten. De uit Noord-Amerika afkomstige Franklin's Meeuwen L. pipixcan liepen speurend achter het teruglopende water aan om als zij een prooi zagen, erop af te rennen en deze op te pikken. Ook vlogen zij boven de wave-washed zone om op het natte zand neer te strijken als zij een zandkrab zagen. De eveneens uit Noord-Amerika afkomstige Visdieven Sterna hirundo vlogen langzaam boven de wave-washed zone om met een duikvlucht hun prooi van het zand te pikken, zonder daarbij neer te strijken. De magen van 11 Grijze Meeuwen, 10 Franklin's Meeuwen en 6 Visdieven bevatten (vrijwel) uitsluitend zandkrabben. De gewichten van deze vogels waren normaal. Behalve meeuwen en sterns foerageerden ook Regenwulpen Numenius phaeopus en Drieteenstrandlopers Calidris alba op zandkrabben in de wave-washed zone. Het belang van zandkrabben, en dus van zandstranden, voor lokale en overwinterende lari-limicolen in Peru en elders langs de westkust van Zuid-Amerika verdient nader onderzoek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]