Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Durell S.E.A. le V.Dit, Goss-Custard J.D. & Perez-Hurtado A. (1996) The efficiency of juvenile Oystercatchers Haematopus ostralegus feeding on Ragworms Nereis diversicolor. ARDEA 84 (A): 153-157
Het artikel vergelijkt de voedselopname van eerstejaars en adulte Scholeksters die in het Exe-estuarium (ZW. Engeland) gedurende de herfst Zeeduizendpoten aten. Eerstejaars aten meer wormen per tijdseenheid dan adulte vogels, maar omdat de wormen gemiddeld kleiner waren, was de opname-snelheid (mg vlees s 1 foerageren) niet verschillend voor beide leeftijdsgroepen. De Scholeksters vertoonden slechts weinig onderlinge agressies wanneer ze Zeeduizendpoten aten en ook de opname-snelheid werd, zowel bij eerstejaars als oude vogels, niet negatief be´nvloed als ze in hogere dichtheid foerageerden. De resultaten wijken af van hetgeen gevonden is bij Scholeksters die Mossels eten. In dat geval zijn jonge vogels minder succesvol dan oude vogels, neemt het foerageersucces af met de dichtheid en zijn er ook veel onderlinge agressies. De verklaring is dat Zeeduizendpoten relatief gemakkelijke prooi zijn waarvoor geen lang leerproces nodig is en die zo snel ingeslikt kunnen worden dat de kans op beroving heel klein is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]