Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kersten M. (1996) Time and energy budgets of Oystercatchers Haematopus ostralegus occupying territories of different quality. ARDEA 84 (A): 291-310
Scholeksters die direct aan de kwelderrand broeden zijn in het voordeel vergeleken met vogels die dat verder landinwaarts doen, omdat de kwelderrandbroeders een territorium bezitten dat zich uitstrekt over het aangrenzende wad; ze worden daarom hokkers genoemd. De vogels die niet langs de rand broeden, vliegen heen en weer tussen hun voedselgebied op het wad en hun nest; ze worden daarom wippers genoemd. Wippers moeten zich meer inspannen om een jong groot te brengen dan hokkers. Als de jongen moeten worden gevoerd, zijn de wippers tijdens de laagwaterperiode 8.2% van de tijd aan het vliegen tegen 2.9% bij de hokkers. Hokkers zowel als wippers doen een groot deel van de tijd niets: voordat de eieren worden gelegd,wordt 50% van de laagwaterperiode gerust en gepoetst, en zelfs als beide partners elk de helft van de tijd zitten te broeden, wordt nog altijd 23% van de potentiŽle foerageertijd gerust en gepoetst. Analyse van het tijd budget van verschillende individuen laat zien dat de vogels tijd 'over' hebben, zelfs als er voedsel naar de jongen moet worden gebracht. Het energie budget werd geschat op basis van: (1) het tijdbudget (waarbij voor elke type activiteit een bepaalde energieuitgave werd aangenomen), (2) de voedselopname en (3) zwaar water metingen. De schattingen kwamen overeen. De energieuitgave varieerde tussen 2.1 x basaal metabolisme (BMR) tijdens het broeden tot 2.7 x BMR als ze jongen hebben. Deze waarden zijn veel lager als die gemeten zijn bij veel andere vogelsoorten tijdens de voortplanting. In de jongen-fase geven wippers 6 tot 7% meer energie uit dan de hokkers, als gevolg van de hogere vliegkosten. Wippers brengen minder jongen groot dan hokkers omdat ze minder voer naar hun jongen brengen. Wippers zouden harder kunnen werken, maar ze doen het niet. Scholeksters zijn langlevende vogels. Ze maken blijkbaar de afweging om zich in het broedseizoen niet bovenmatig in te spannen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]