Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Braga A.C.R. & Motta-Junior J.C. (2009) Weather conditions and moon phase influence on Tropical Screech Owl and Burrowing Owl detection by playback. ARDEA 97 (4): 395-401
Omdat uilen overwegend ’s nachts actief zijn is het inventariseren ervan lastig. Om uilen te lokaliseren wordt daarom veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘playback’-methode, het uitlokken van uilen door hun roep af te spelen. Dit onderzoek ging in op de vraag in hoeverre de reactie van uilen afhangt van de windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid en maanstand. Dit werd onderzocht bij de Choliba Schreeuwuil Megascops choliba en de Holenuil Athene cunicularia in het zuidoosten van Brazilië. De Choliba Schreeuwuil komt voor in besloten landschap met struiken of bomen, terwijl de Holenuil open graslanden en savannes prefereert. Er werden 16 waarnemingspunten geselecteerd in vier verschillende landschapstypes, variërend van open grasland tot bossavanne. Het veldwerk vond plaats van juni tot december 2004 en viel samen met het voortplantingsseizoen van de uilen. Viermaal werd gedurende vijf opeenvolgende nachten geďnventariseerd tijdens volle maan en viermaal tijdens nieuwe maan. Tijdens de 112 afspeel- en luistersessies kwam er 54 maal (48%) respons van de Choliba Schreeuwuil en 30 maal (27%) van de Holenuil. De kans op respons door de Choliba Schreeuwuil nam toe met temperatuur en luchtvochtigheid, terwijl de Holenuil het meest riep tijdens nachten met volle maan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]