Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tumurbat J., Sundev G. & Yosef R. (2009) Nest site and food composition of the Eagle Owl Bubo bubo in Mongolia. ARDEA 97 (4): 519-523
Dit artikel behandelt de lotgevallen van 11 nesten van de Oehoe Bubo bubo, die in 2004-2006 in Mongolië zijn onderzocht. Vijf nesten waren op steile rotshellingen gemaakt, drie op rotspilaren, twee op steile zandhellingen en één op een rotsrichel. De nesten lagen gemiddeld 7,6 m boven de grond. De hoogte van de nestingang was 3,1 m. De gemiddelde legselgrootte was 1,7. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 1,5. Geen van beide reproductiematen was gecorreleerd met de hoogte van het nest of de nestingang. De samenstelling van het voedsel werd bepaald aan de hand van braakballen en prooiresten op of bij het nest. In totaal werden 276 prooien op naam gebracht. Braakballen maten 63,5 mm bij 22,2 mm en wogen 10,6 g. Onder de prooien werden 17 vogelsoorten aangetroffen, die 32,2% van de biomassa vertegenwoordigden (en 26,1% van de aantallen). Het vaakst werd de Sperwer Accipiter nisus gepakt. Er werden 13 soorten zoogdieren gevonden, die 67,8% van de biomassa vertegenwoordigden (en 72,1% van de aantallen). De Siberische Paardenspringmuis Allactaga sibirica was het meest talrijke zoogdier onder de prooien. Amfibieën en kevers waren gerekend naar hun gewicht onbetekenend (0,23% van de biomassa).


[close window] [previous abstract] [next abstract]