Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tutiš V., Radović D., Ćiković D., Barišić S. & Kralj J. (2009) Distribution, density and habitat relationships of the Ural Owl Strix uralensis macroura in Croatia. ARDEA 97 (4): 563-570
In de jaren 1993–2007 is de verspreiding en dichtheid van de Oeraluil Strix uralensis macroura in Kroatië onderzocht. Dit gebeurde in 19 onderzoeksgebieden (met een totale oppervlakte van 1070 km2), die over alle belangrijke bostypes waren verspreid. Om de aanwezigheid van de Oeraluil vast te stellen werd op 365 plekken binnen de onderzoeksgebieden de roep van de soort afgespeeld. Daarnaast werd het geluid ook afgespeeld op 144 plekken in alternatieve transecten en op 133 plekken die verspreid lagen over uitgestrekte en voor uilen aantrekkelijke gebieden. De inventarisaties vonden in de onderzoeksgebieden en langs de transecten tweemaal plaats, elders eenmaal. In totaal werden 234 territoria van de Oeraluil vastgesteld. De auteurs schatten de totale populatie van de Oeraluil in Kroatië op 700–1000 paar. De uilen kwamen voor in bossen met sparren en beuken, in beukenbossen op grote hoogte en in bossen met Wintereik en Zomereik. Ongeveer 80% van de populatie kwam voor in bergstreken waar sparren–beukenbossen het landschap bepaalden. De dichtheid varieerde van 1,1 tot 5,4 paar/10 km2, met een gemiddelde van 2,3 paar/10 km2. De hoogste dichtheid werd aangetroffen in het Nationaal Park Plitvice, in bossen die meer dan 50 jaren niet meer waren gekapt. Ongeveer 20% van de uilen kwam voor in het westelijke deel van het laagland, in een streek met beukenbossen en gemengde bossen met Wintereik en Haagbeuk, met een gemiddelde dichtheid van 0,9 paar/10 km2. In bossen met Zomereik bedroeg de gemiddelde dichtheid 0,7 paar/10 km2. In het Mediterrane deel van het land werd de Oeraluil alleen in de hoger gelegen delen van droge beukenbossen gevonden. Het ging daar om 15–25 broedparen (2% van de Kroatische populatie), met een dichtheid van 0,3 paar/10 km2.


[close window] [previous abstract] [next abstract]