Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wink M., El-Sayed A.-A., Sauer-Gürth H. & Gonzalez J. (2009) Molecular phylogeny of owls (Strigiformes) inferred from DNA sequences of the mitochondrial cytochrome b and the nuclear RAG-1 gene. ARDEA 97 (4): 581-591
Op grond van moleculair onderzoek is de onderlinge verwantschap van 97 uilensoorten vastgesteld. Dergelijke gegevens zijn tegenwoordig een belangrijke basis voor de naamgeving en ordening van soorten. De orde van de Uilen is opgesplitst in de families Tytonidae en Strigidae. De Tytonidae zijn onderverdeeld in de onderfamilies Tytoninae (met het geslacht Tyto) en Phodilinae (met Phodilus). De Strigidae zijn onderverdeeld in de onderfamilies Striginae, Surniinae en Ninoxinae (met het geslacht Ninox, en mogelijk de monotypische Uroglaux and Sceloglaux). De Surniinae zijn onderverdeeld in de takken Surnini (met Surnia, Glaucidium en Taenioglaux), Athenini (met Athene) en Aegolini (met Aegolius). De Striginae zijn onderverdeeld in de takken Bubonini (met Bubo waaronder de vroeger geheten Nyctea, Ketupa en Scotopelia), Strigini (met Strix en Jubula), Pulsatrigini (met Pulsatrix en Lophostrix), Megascopini (met Megascops en Psiloscops), Otini (met Otus en Mimizuku) en Asionini (met Asio, Ptilopsis en mogelijk de monotypische Nesasio en Pseudoscops).


[close window] [previous abstract] [next abstract]