Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mallory M.L. & Forbes M.R. (2005) Sex discrimination and measurement bias in Northern Fulmars Fulmarus glacialis from the Canadian Arctic. ARDEA 93 (1): 25-36
De Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis is een zeevogel waarvan mannetjes en wijfjes op grond van het verenkleed niet van elkaar te onderscheiden zijn. Wijfjes zijn echter gemiddeld aanmerkelijk kleiner dan mannetjes. Op grond van de maten is dan ook een redelijke scheiding tussen de seksen mogelijk. Om deze scheiding verantwoord te kunnen maken, wordt vaak een discriminantanalyse uitgevoerd, zodat bekend is hoe betrouwbaar deze indeling is, welke maten het meest betrouwbaar zijn, maar ook waar de grens tussen de seksen precies ligt. Na zon discriminantanalyse is het bijvoorbeeld mogelijk om met bijvoorbeeld 95% of 98% zekerheid het geslacht van een individu te bepalen. Omdat hoognoordelijke Noordse Stormvogels gemiddeld kleiner zijn dan broedvogels uit de gematigde klimaatzones, is het nuttig om deze analyses voor verschillende populaties uit te voeren. In dit artikel worden stormvogels afkomstig uit het arctische gebied van Canada onderzocht. In totaal werden 63 Noordse Stormvogels verzameld bij Cape Vera, Nunavut, Canada. Net als bij de zuidelijke populaties was er op grond van de maten ook voor de noordelijke vogels een betrouwbare scheiding te maken tussen mannetjes en wijfjes. Er waren wel kleine verschillen in de bruikbaarheid van een aantal snavel- en kopmaten, afwijkend van wat al in zuidelijke populaties was gevonden, waaruit blijkt dat de morfometrie van de verschillende populaties verschillend is. De gevonden discriminantfuncties waren robuust genoeg om voor individuele verschillen tussen waarnemers (individuele meetfouten) te kunnen compenseren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]