Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Johnson A., Cezilly F. & Boy V. (1993) Plumage development and maturation in the Greater Flamingo Phoenicopterus ruber roseus. ARDEA 81 (1): 25-33
Tot voor kort was er weinig bekend over de ontwikkeling van het verenkleed en de geslachtsrijpheid bij de Flamingo. De bestaande kennis berustte voornamelijk op waarnemingen aan dieren in gevangenschap. Dankzij uitgebreid ringonderzoek aanjongen in de Camargue is meer bekend geworden over dit proces bij in het wild levende Flamingo's. Sinds 1977 is gewerkt aan individueel gemerkte vogels met gecodeerde plastic ringen. Hierover wordt in dit artikel gerapporteerd. Flamingo's bereiken hoge leeftijden (20-40 jaar) en komen pas tot voortplanting op een leeftijd van 4-6 jaar, waarop zij tevens hun definitieve verenkleed krijgen. Daarvoor verandert hun verenkleed, en ook de kleur van hun snavel en poten (Fig. 1 & Tabel 1). Gedurende het eerste jaar is er weinig individuele variatie. In de subadulte stadia is dat wel het geval (Fig. 2). Wijfjes, die kleiner zijn dan mannetjes, krijgen hun definitieve verenkleed gemiddeld vroeger dan de mannetjes. De trage - in vergelijking met andere vogelsoorten - ontwikkeling van het verenkleed wordt in verband gebracht met voedsel, pigmenten en met bescherming tegen predatoren en agressie van soortgenoten. Het bereiken van geslachtsrijpheid kan plaatsvinden voordat het definitieve verenkleed verschijnt, maar de voortplanting wordt gewoonlijk uitgesteld totdat het dier niet meer van ouderen kan worden onderscheiden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]