Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Eerden M.R., Lenselink G. & Zijlstra M. (2010) Long-term changes in wetland area and composition in The Netherlands affecting the carrying capacity for wintering waterbirds. ARDEA 98 (3): 265-282
Er is een palaeo-geografische reconstructive gemaakt van de avifauna in verschillende perioden, tot c. 7000 jaar geleden. Als basis diende een landschapsbeschrijving uit iedere periode, die werd gekoppeld aan schattingen van de vogeldichtheid op grond van de huidige vogelaantallen in vergelijkbare habitats. Het blijkt dat de omvang van de wetlands enorm is geslonken en dat in het bijzonder brakwatergebieden nagenoeg zijn verdwenen. Als gevolg daarvan is de opvangcapaciteit voor visetende en bodemfauna-etende watervogels sterk afgenomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]