Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Probst R., Nemeschkal H.L., McGrady M., Tucakov M. & Szťp T. (2011) Aerial hunting techniques and predation success of Hobbies Falco subbuteo on Sand Martin Riparia riparia at breeding colonies. ARDEA 99 (1): 9-16
Een belangrijk voordeel van het leven in een groep is de kleinere kans om ten prooi te vallen aan predatoren. Er zijn talloze theorieŽn ontwikkeld hoe dit voordeel tot stand zou kunnen komen. Zo zou de kans om een naderende predator te ontdekken toenemen wanneer meer individuen samen optrekken, of de predatoren zouden in verwarring raken door de talrijkheid van hun prooien. Om dergelijke theorieŽn te testen en ontwikkelen zijn veldwaarnemingen nodig. In dit onderzoek is geanalyseerd hoe mannetjes van de Boomvalk Falco subbuteo Oeverzwaluwen Riparia riparia vangen. Bij 13 zwaluwkolonies in Oostenrijk, Hongarije en ServiŽ werden 291 aanvallen door Boomvalken geregistreerd. Volwassen zwaluwen probeerden aan de Boomvalken te ontkomen door snel hoogte te winnen, en dat lukte in 96% van de aanvallen. Vanaf het moment dat de jonge zwaluwen uitvlogen nam het succes van de Boomvalken toe, en nog maar 87% van de zwaluwen wist aan de aanvaller te ontkomen. Jonge vogels ontsnapten vaak door dekking in begroeiing te zoeken, wat overigens niet altijd lukte. Jonge vogels die probeerden hoogte te winnen bij nadering van een valk ontbrak het kennelijk aan kracht en snelheid om te ontkomen en de waarnemingen duiden erop dat vooral deze vogels slachtoffer werden. Tegen de verwachting in had het aantal rondvliegende zwaluwen geen effect op de kans van een succesvolle jacht door Boomvalken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]