Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gr÷nroos J., Green M. & Alerstam T. (2012) Fine-scaled orientation changes in migrating shorebirds. ARDEA 100 (1): 45-53
Ieder najaar passeren grote aantallen steltlopers de Oostzee op weg van hun Arctische broedgebieden naar de Waddenzee. In dit artikel wordt de vliegrichting die ze daarbij aanhouden aan nader onderzoek onderworpen om te zien of deze be´nvloed wordt door de wind, topografie of leeftijd van de vogels. De auteurs hadden de beschikking over drie datasets uit zuid-Zweden: directe observaties, radar en ringgegevens. In totaal werd van bijna 800 groepen steltlopers de vliegrichting bepaald, waarbij het voornamelijk ging om Bonte Strandlopers Calidris alpina. De vliegrichting bleek te verschillen tussen de observatiestations: de vogels leken een flauwe bocht te maken tussen de meest oostelijke en westelijke stations. Waarom ze dit doen was niet duidelijk. Het gedrag kon in ieder geval niet verklaard worden door verschillen in windrichting, of door opvallende landschapskenmerken (zoals de kustlijn). Er werd ook een verschil in vliegrichting gevonden tussen adulte en juveniele vogels. Jonge vogels passeerden zuid-Zweden in een breed front, terwijl adulten geconcentreerd langs de kust vlogen. Omdat juvenielen de reis voor het eerst maken en over het algemeen niet met de volwassen vogels mee vliegen, moeten ze waarschijnlijk nog leren hoe de beste richting aan te houden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]