Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Williams J.B. & Du Plessis M. (2013) Field metabolism and water influx of communal roosting Green Woodhoopoes Phoeniculus purpureus. ARDEA 101 (1): 60-64
Groene Kakelaars Phoeniculus purpureus zijn coöperatieve broeders die het hele jaar in groepen leven. ’s Nachts slapen kakelaars in holen in groepen van 2 tot 16 individuen. De energiebesparing die het gezamenlijke overnachten in een hol oplevert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overlevingskansen van de vogels. In dit artikel wordt de dagelijkse energie-uitgave (“field metabolic rate”, FMR) en waterbalans van vrij levende Groene Kakelaars in de vallei van de Kubusi Rivier in Zuid-Afrika gemeten. De auteurs testen de hypotheses dat kakelaars een lagere FMR hebben dan andere soorten met hetzelfde lichaamsgewicht en dat de FMR afneemt met toenemende groepsgrootte. Mannetjes en vrouwtjes hadden een lagere FMR (respectievelijk 44,5% en 44,2%) dan voorspeld op basis van hun lichaamsgewicht. Dit bevestigt de hypothese dat kakelaars opmerkelijk weinig energie per dag uitgeven. De metingen gaven aan dat vrouwtjes in kleinere groepen een hogere FMR hebben dan vrouwtjes die in grotere groepen slapen, maar voor mannetjes was deze trend niet aantoonbaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]