Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bordjan D. & Tome D. (2014) Rain may have more influence than temperature on nest abandonment in the Great Tit Parus major. ARDEA 102 (1): 79-85
In dit onderzoek werd bekeken (1) wat het effect van temperatuur en regenval was op het in de steek laten van het nest door Koolmezen Parus major en (2) in welke fase de nesten het grootste risico liepen om te worden verlaten. Gedurende drie jaar werden op twee locaties en drie verschillende hoogtes in SloveniŽ verschillend broedparameters van nestkastpopulaties gemeten. Weersvariabelen werden dagelijks gemeten. Van 160 eerste broedpogingen werden er 35 nesten verlaten. Het merendeel van deze nesten werd in de broedfase en, zij het in mindere mate, in de eerste helft van de jongenfase verlaten. De hoeveelheid neerslag was een belangrijkere factor voor het verklaren van nestverlating dan lage temperaturen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]