Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Castillo-Guerrero J.A., Lerma M., Mellink E., Suazo-Guillén E. & Peñaloza- Padilla E.A. (2016) Environmentally-mediated flexible foraging strategies in Brown Boobies in the Gulf of California. ARDEA 104 (1): 33-47
De Bruine Gent Sula leucogaster is een zeevogel met een pantropische verspreiding die een grote verscheidenheid aan mariene habitats benut. Bij Bruine Genten is er een grootteverschil tussen de seksen, wat mogelijk ten grondslag ligt aan verschillen in foerageergedrag tussen beide geslachten. In dit onderzoek is gekeken (1) of er verschillen in foerageergedrag tussen de seksen bestaan in twee kolonies in de Golf van Californië, VS): Isla San Jorge (ISJ) en Farallón de San Ignacio (FSI) en (2) of er verschillen in foerageergedrag tussen jaren en kolonies te zien zijn in relatie tot de variatie in lokale omstandigheden. Verschillen tussen de seksen werden nauwelijks gevonden en waren inconsistent over de jaren en bovendien kleiner dan de verschillen tussen kolonies en tussen jaren. Bruine Genten op ISJ hadden meer prooisoorten in hun menu en doken ondieper dan op FSI. Op ISJ correleerden duikdiepte en prooigrootte met de temperatuur van het zeeoppervlak en met de grootte van de primaire productie, zoals bepaald uit MODIS satellietbeelden. Ondiepere duiken en kleinere prooien waren gerelateerd aan een lagere zeetemperatuur en een hogere primaire productie, terwijl diepere duiken en grotere prooien samengingen met een hogere zeetemperatuur en een lagere primaire productie. Onze resultaten bevestigen dat Bruine Genten plastisch zijn in hun foerageerecologie, wat deze soort in staat stelt een grote verscheidenheid aan omstandigheden op zee te benutten, zoals men die wereldwijd in tropische gebieden vindt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]