Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Salvig J.C., Asbirk S., Kjeldsen J.P. & Rasmussen P.A.F. (1994) Wintering waders in the Bijagos Archipelago, Guinea-Bissau 1992-1993. ARDEA 82 (1): 137-141
De kust van Guinee-Bissau in West Afrika in een gebied van buitengewoon groot belang voor overwinterende steltlopers. Bij eerdere inventarisaties gedurende de winter van 1982/1983 en 1986/1987 werd geschat dat ongeveer een miljoen steltlopers het gebied nodig hebben. In de Bijagós Archipel, waar de hier gepresenteerde inventarisatie werd uitgevoerd, werd het aantal overwinterende steltlopers in 1986/1987 geschat op 700.000. Het doel van de inventarisatie in de winter van 1992/1993 was om vogels te tellen in gebieden die nog niet eerder bezocht waren. Bij elkaar werden 453.573 steltlopers geteld op om en nabij 64% van het totale getijdengebied. Hiervan werd geschat dat ongeveer 710.000 steltlopers in de Bijagós Archipel overwinteren. Echter, de soortensamenstelling in 1992/1993 vertoonde uitgesproken verschillen ten opzichte van de tellingen uit de jaren 80 (zie Tabel 1).


[close window] [previous abstract] [next abstract]