Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Brandsma O.H., Kentie R. & Piersma T. (2017) Why did Lapwings Vanellus vanellus in managed habitat advance egg laying during a period without warming early springs? ARDEA 105 (1): 19-26
Vanaf 1950 nam de temperatuur in het voorjaar toe en veranderde het leefgebied van de Kievit sterk door de intensivering van de landbouw. De verandering in legdatum van het eerste kievitsei stond meer in verband met een veranderd klimaat dan met een verandering van het leefgebied. In het weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen zijn bijna drie decennia (1988–2014) lang legsels gemonitord. Gedurende deze periode is de gemiddelde temperatuur in februari en maart niet gestegen. Ook het eerste ei (variërend van 7 tot 30 maart) werd niet eerder gelegd, maar de mediaan van de legdata van de eerste eieren van alle legsels (variërend van 21 maart tot 8 april) is met 10 dagen vervroegd (van 4 april naar 25 maart). De leg van het eerste ei (tussen 7 en 30 maart) wordt beïnvloed door de gemiddelde temperatuur in de periode 21 februari – 20 maart, maar staat los van de temperatuur in de periode 1–20 februari. De mediaan van de legdata van de eerste eieren van alle legsels (tussen 21 maart en 8 april) staat in verband met de temperatuur in de periode 11– maart – 10 april, maar staat los van de temperatuur in de periode hiervoor. Er is geen verband gevonden met de hoeveelheid neerslag in februari en maart. De vervroeging van de mediane legdatum kan voor een klein deel worden verklaard door een toename van het broedsucces in de periode 1988–2014. Een hoger broedsucces leidt tot minder vervolglegsels en een gemiddeld vroegere legdatum. Mogelijk is de Kievit eerder gaan broeden, omdat vroege legsels in het voorjaar succesvoller zijn dan late legsels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]