Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zarco A. & Cueto V.R. (2017) Winter flock structure in the central Monte desert, Argentina. ARDEA 105 (2): 89-97
Groepsvorming bij vogels wordt al decennialang op veel plekken in de wereld onderzocht. Er is echter weinig bekend over groepsvorming bij vogelgemeenschappen in woestijnen. In dit onderzoek is gedurende twee winters de groepsvorming in open bossen in de centrale Monte Woestijn in Argentinië bekeken. Van de 22 soorten die in foeragerende groepen bestaande uit drie of meer soorten werden aangetroffen, waren de meeste zaadeters. Er was een verschil in de groepsdichtheid tussen de twee jaren, waarschijnlijk veroorzaakt door een verschil in beschikbaarheid van zaden in beide jaren. Meer dan de helft van alle groepen bevatte meer dan één soort (zgn. mixed-species flocks). Twee soorten zaadeters (Zwartbandboomgors Poospiza torquata en Prachtboomgors P. ornata) kwamen in meer dan 75% van de groepen voor, meer dan statistisch verwacht. Beide soorten vormden ook subgroepen binnen de groepen. Veelkleurige Chacogors Saltatricula multicolor, Grote Kwikstaarttiran Stigmatura budytoides, Bruine Cachalote Pseudoseisura lophotes en Kortsnavelcanastero Asthenes baeri vormden familiegroepen, mogelijk een gevolg van een uitgestelde jongendispersie. De sterke neiging van zaadeters om groepen te vormen en het kleine aantal soorten in vogelgroepen in de Monte Woestijn komt overeen met vogelgemeenschappen in woestijnen elders. De oorzaken van de verschillen tussen groepsvorming bij zaadeters en insecteneters wordt bediscussieerd. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor het verder ontrafelen van het fenomeen groepsvorming in uiteenlopende habitats.


[close window] [previous abstract] [next abstract]