Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Karimov T. & Guliyev G. (2017) Diet composition of four vulture species in Azerbaijan. ARDEA 105 (2): 163-168
In dit artikel wordt het voedsel van vier in Azerbeidzjan (zuidelijke Kaukasus) broedende gierensoorten (Vale Gier Gyps fulvus, Monniksgier Aegypius monachus, Aasgier Neophron percnopterus en Lammergier Gypaetus barbatus) beschreven. Alle vier soorten zijn landelijk in enkele tientallen jaren drastisch in aantal afgenomen. In 2012 waren er nog maar respectievelijk 43, 18, 40 en 5 broedparen over. Het voedselonderzoek werd uitgevoerd in de jaren 2008–2012. Gedurende deze jaren werden in de maanden mei–juli in totaal 1861 voedselresten verzameld bij nesten van de vier soorten. De gevonden karkassen waren afkomstig van 45 diersoorten, waaronder minstens 24 soorten wilde zoogdieren en 8 soorten (landbouw)huisdieren. Het menu van Vale Gier en Monniksgier varieerde sterk tussen de jaren. Het bestond in 2008 en 2009 voornamelijk uit Schapen Ovis aries, in 2010 vooral uit carnivoren (zoals Wolf Canis lupus, Gewone Jakhals Canis aureus en Vos Vulpes vulpes) en in 2011 en 2012 voornamelijk uit Paarden Equus ferus caballus. Het voedsel van de Aasgier varieerde minder over de jaren. Het bestond vooral uit wilde zoogdieren (zoals Vos en Haas Lepus europaeus caucasicus), reptielen en vogels. Slechts een kleine fractie (<5%) bestond uit (landbouw)huisdieren. Het menu van de Lammergier bestond voornamelijk uit Oost-Kaukasische Toeren Capra cylindricornis (een soort wilde geit). Het verschil in voedselsamenstelling van Vale Gier en Monniksgier tussen jaren hield verband met veranderingen in de beschikbaarheid van karkassen in de directe omgeving van de nestplaatsen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]