Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ferrarini A., Giglio G., Pellegrino S.C., Frassanito A. & Gustin M. (2018) First evidence of mutually exclusive home ranges in the two main colonies of Lesser Kestrels in Italy. ARDEA 106 (1): 85-89
Dieren (en dus ook vogels) concurreren vaak om voedsel. Eén manier om zeker te zijn van toegang tot voedselbronnen is om concurrenten uit te sluiten. Met recent ontwikkelde technieken is het mogelijk om de overlap tussen home ranges van individuen en populaties te bepalen. In dit onderzoek worden de resultaten gepubliceerd voor twee naburige kolonies Kleine Torenvalken Falco naumanni in Italië (kolonies met de hoogste aantallen van het land en met de hoogste dichtheid binnen door de mens bewoonde gebieden binnen het broedareaal van de soort). Met behulp van GPS-dataloggers werden 41,126 GPSpunten verzameld van Kleine Torenvalken met jongen, afkomstig uit beide kolonies. Er was nagenoeg geen overlap in home range tussen beide kolonies op basis van 100%- en 99%- isopleten en helemaal geen overlap wanneer 95%- en 90%- isopleten werden gebruikt. Gebruikmakend van gerandomiseerde vliegrichtingen werd berekend dat de gevonden uitsluiting van de home range van beide kolonies niet op toeval berustte. De home ranges van individuen afkomstig uit dezelfde kolonie overlapten elkaar wel. Deze resultaten suggereren dat voedselconcurrentie tussen naburige kolonies wordt vermeden door een strategie van ruimtelijke uitsluiting binnen het voedselgebied. Mogelijk is deze strategie de norm bij koloniebroeders die voor hun voedselvoorziening lange afstanden moeten vliegen tussen nest en voedselgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]