Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rogalla S. & Arizaga J. (2018) Opportunistic stopovers of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in a reed bed area at the Bay of Biscay during autumn migration. ARDEA 106 (2): 97-104
Wanneer vogels trekken, moeten ze vaak een grote energievoorraad aanleggen, vooral als ze grote geografische barrières moeten overbruggen met weinig of geen mogelijkheden om bij te tanken. De Fitis Phylloscopus trochilus is een zangvogel die geassocieerd wordt met bossen en struiken, maar die heel opportunistisch ook andere habitattypen exploreert, zoals rietvelden, om snel energie te vergaren. Rietvelden langs de kust van de Golf van Biskaje in het noorden van het Iberisch Schiereiland vormen potentiële foerageerplaatsen voor vogels die in de herfst van Noord-Europa naar Afrika trekken. Aan de hand van gegevens verzameld op een vogelringstation, hebben we onderzocht in welke mate deze kustgebieden op opportunistische wijze worden gebruikt door Fitissen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een gebied met rietvelden in het moerasgebied Txingudi, een van de belangrijkste wetlands langs de Golf van Biskaje. Uit onze analyse blijkt dat de Fitissen sneller hun energievoorraad aanvulden als de vogels talrijk waren en dat de jaarlijkse gemiddelde energievoorraad die de vogels aanlegden, correleerde met het aantal vangsten. Dit wijst op een opportunistisch gebruik van deze wetlands door Fitissen tijdens de najaarstrek.zuidelijk gelegen broedgebieden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]