Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barros R., Medrano F., Norambuena H.V., Peredo R., Silva R., de Groote F. & Schmitt F. (2019) Breeding phenology, distribution and conservation status of Markham’s Storm-Petrel Oceanodroma markhami in the Atacama Desert. ARDEA 107 (1): 75-84
Het Humboldts Stormvogeltje Oceanodroma markhami is een van ’s werelds minst bekende zeevogels. Tussen 2013 en 2017 hebben wij in de Atacama-woestijn in het noorden van Chili een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van dit stormvogeltje en getracht de broedfenologie van de soort te onderzoeken. De inventarisatie bestreek het gebied tussen Arica (18.240°ZB, 70.509°WL) en Taltal (25.050°ZB, 70.486°WL). Er werden drie kolonies gevonden, waarvan twee nieuwe, met in totaal 55.308 nesten (Arica 34.684 nesten, Pampa La Perdiz 634 nesten en Salar Grande 20.000 nesten). Het gevonden aantal nesten in Arica betekende een zesvoudige toename van een eerdere schatting van de broedpopulatie daar. Vóór het huidige onderzoek waren slechts twee kolonies met in totaal 9362 broedparen bekend. Het totaal aantal van 55.308 nesten omvat bijna 95% van de wereldpopulatie. We ontdekten dat de kolonie in Arica een andere voortplantingsfenologie heeft dan de kolonies in Pampa Perdiz en Salar Grande, wat het gevolg kan zijn van een verschil in de fenologie van de aangevoerde prooien op die plaatsen. Geen van de kolonies ligt binnen aangewezen beschermde gebieden. Ze liggen bovendien in gebieden met huidige en geplande mijnbouwactiviteiten, windmolenparken en energiecentrales. Afgezien van de vernietiging van leefgebieden en nesten vormen deze ontwikkelingen ook belangrijke bronnen van lichtvervuiling, waardoor jongen ’s nachts naar de grond komen en vele van hen waarschijnlijk doodgaan als gevolg van de botsing met de grond en predatie. Het is van vitaal belang voor het behoud van de soort om hun broedgebieden te beschermen en de lichtvervuiling niet alleen in de kolonies, maar ook op de toegangspunten tot de kolonies en in de nabijgelegen grote steden te minimaliseren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]