Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ashoori A., Rakhshbhar Y., Galeotti P. & Fasola M. (2019) Effects of protective nesting associations with Whiskered Terns on the breeding success of Great Crested Grebes. ARDEA 107 (3): 328-332
In de Lagune van Anzali, gelegen aan de zuidwestkust van de Kaspische Zee, broeden Futen Podiceps cristatus zowel in monospecifieke kolonies als in een gemengde kolonie met Witwangsterns Chlidonias hybridus. In de gemengde kolonie broedden de Futen later dan in de monospecifieke kolonies. De legselsgrootte was niet verschillend tussen de twee typen kolonies. Het percentage nesten dat tijdens het broeden mislukte was in de gemengde kolonie aanzienlijk lager, terwijl de overleving van de kuikens tot de twintigste dag groter was. Menselijke verstoring en de daaruit voortvloeiende predatie veroorzaakten waarschijnlijk de grotere verliezen in de monospecifieke kolonies. In deze kolonies werd geen gemeenschappelijk antipredatorgedrag gezien. In de gemengde kolonie werd daarentegen een sterk antipredatorgedrag van Witwangsterns waargenomen, waardoor de jonge Futen in de gemengde kolonie mogelijk beter tegen predatie bestand waren. Helaas konden we het seizoeneffect van de menselijke verstoring en de beschermende werking van de sterns op het reproductiesucces van de Futen niet ontwarren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]