Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sailas S.S., Babu S., Pramod P., Karunakaran P.V. & Kumara H.N. (2021) Factors influencing habitat use by owls in a mosaic landscape in the Garo Hills, Northeast India. ARDEA 109 (2): 185-199
Noordoost-India is een hotspot voor biodiversiteit, maar wordt geconfronteerd met verschillende bedreigingen. Deze omvatten kortere braakliggende perioden tussen zogenaamde ‘jhum’-cycli (roulerende teelt), waardoor er minder tijd is voor bossen om te herstellen, in combinatie met habitataantasting en houtkap en andere ontwikkelingsactiviteiten. Dit leidt tot een wijdverbreid verlies en degradatie van leefgebieden. In een dergelijk scenario kunnen Gemeenschapsreservaten, die grotendeels het netwerk van beschermde gebieden in Noordoost-India vormen, fungeren als toevluchtsoord voor verschillende soorten. In deze studie onderzochten we hoe uilen deze reservaten in de Garo Hills in de staat Meghalaya gebruiken. We hebben tussen januari en maart 2020 33 rasters van 500 × 500 m drie keer geïnventariseerd. Ecologisch relevante locatie- en omgevingsparameters werden gekwantificeerd in elk raster, samen met het aantal uilen. Bezettings- en ‘N-mixture’-modellen lieten zien dat windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid en starttijd van de inventarisatie het meeste effect hadden op de detectiekans van uilen. Bezetting en abundantie werden het meest beïnvloed door de mate van helling, afstand tot waterlichamen, verstoring, boomstamomtrek en diversiteit in boomhoogte. Met deze bevindingen benadrukken we het belang van het behoud van waterlichamen en oerbossen in Gemeenschapsreservaten in de Garo Hills, die lijken te fungeren als een toevluchtsoord voor de Bruine Bosuil Strix leptogrammica, een oerbosspecialist die in aantal lijkt af te nemen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]