Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pereira P.F., Godinho C., Lopes C. & Lourenço R. (2022) Seed dispersal by an invasive exotic bird in Europe. ARDEA 110 (2): 161-168
Inheemse vogels spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van plantenzaden. De introductie van een invasieve soort in een gebied zou, door de wijze waarop zo’n soort plantenzaden verspreidt, tot een onvoorspelbaar effect op ter plaatse voorkomende ecosystemen kunnen leiden. De potentiële rol van de Japanse Nachtegaal Leiothrix lutea (een invasieve vruchteneter uit Azië) is in Europa nooit onderzocht. Wij hebben tussen november 2014 en januari 2015 in Centraal-Portugal de uitwerpselen verzameld van Japanse Nachtegalen en de daarin aangetroffen zaden vergeleken met die in uitwerpselen van Zwartkoppen Sylvia atricapilla en Roodborsten Erithacus rubecula. We hebben daarnaast de frequentie van de plantensoorten en de beschikbaarheid van vruchten in het onderzoeksgebied bepaald. Het foerageergedrag en de zaaduitscheiding van Japanse Nachtegalen en Roodborsten kwamen met elkaar overeen. De meeste vogels van beide soorten aten wel het vruchtvlees, maar niet de zaden op. In de uitwerpselen van Zwartkoppen werden in meer dan de helft van de gevallen wel zaden aangetroffen. Bij de Japanse Nachtegalen was dat maar in zo’n 13% van de gevallen. De drie vogelsoorten aten vruchten van vergelijkbare soorten. Onze resultaten doen vermoeden dat Japanse Nachtegalen geen grote rol in de zaadverspreiding in Centraal-Portugal spelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]