Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rendell W.B. & Robertson R.J. (1994) Defense of extra nest-sites by a cavity nesting bird, the Tree Swallow Tachycineta bicolor. ARDEA 82 (2): 273-285
De (Noord-Amerikaanse) Boomzwaluw maakt onder normale omstandigheden een nest in een boomholte, maar accepteert ook nestkasten. Ongeveer 50% van de paren die in een experimentele populatie werd onderzocht, verdedigde extra nestelplaatsen gedurende een maand of langer tot op meer dan 50 meter van het nest. De extra plek werd door beide seksen verdedigd, maar de mannetjes besteedden daar meer tijd aan, vooral later in het seizoen (Fig. 1). In een eerste experiment werden nestkasten opgehangen naast een bezette kast. Liefst 60% van de nieuwe kasten werd in bezit genomen door een naburig paar. In een tweede experiment kon worden vastgesteld dat Boomzwaluwen bij vestiging van een territorium een voorkeur hebben voor plaatsen met twee kasten boven die met slechts een. Er waren geen aantoonbare leeftijdsverschillen tussen de zwaluwen die al dan niet een extra nestplaats verdedigden, en ook geen verschillen in lichamelijke eigenschappen van de mannetjes, maar bij de wijfjes bleek dat wel het geval te zijn. Wijfjes met extra nestplaatsen hadden langere vleugels. Een extra nestplaats kan voordeel hebben in het geval dat een predator het nest vernield, maar meestal werden de extra nestplaatsen niet gebruikt als er een vervolglegsel werd geproduceerd. Een extra nestplaats bleek ook geen voordelen te bieden bij de verdediging van een territorium. Het belangrijkste voordeel lijkt de mogelijkheid voor mannetjes om een extra wijfje aan te trekken. Hoewel polygynie onbekend is in natuurlijke populaties van deze soort, bleken sommige mannetjes in de experimentele populaties daartoe weldegelijk in staat. De functie van de rol van het wijfje bij de verdediging van de extra nestplaatsen zou kunnen berusten op het verhinderen of uitstellen van vestiging door andere wijfjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]