Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Oosten H.H. (2023) Food provisioning and body mass of nestling Meadow Pipits and Cuckoos. ARDEA 111 (2): 443-449
Koekoeken Cuculus canorus leggen hun eieren in nesten van andere vogels. Van oudsher wordt jonge Koekoeken een enorme eetlust toegedicht, vergeleken met een broedsel van de gastheren. Echter, onderzoek naar de voerfrequentie bij Kleine Karekieten Acrocephalus scirpaceus en enkele andere soorten laat zien dat Koekoeken hoogstens even vaak gevoerd worden als een broedsel van de gastoudersoort. Hier doe ik verslag van een studie aan Koekoeken in nesten van Graspiepers Anthus pratensis, waarin ik de voerfrequentie met die van pieperbroedsels vergelijk door voerende ouders bij het nest te filmen, uitgevoerd in het Vogelduin bij Castricum (2019–2021). Het bleek dat jonge Koekoeken per uur minder vaak gevoerd worden dan een heel broedsel Graspiepers. Gedurende de 22 dagen dat een jonge Koekoek in het nest zit, wordt hij in totaal even vaak gevoerd als een broedsel jonge piepers in 13 dagen. Op een leeftijd van 13 dagen (dag 1 is dag van uitkomst ei) is de jonge Koekoek even zwaar als een broedsel van vier jonge Piepers en de maximale koekoekgewichten waren variabel, tussen de 91 en 105 g. In feite is er sprake van een paradox: ondanks een kleiner aantal voederingen zijn jonge Koekoeken toch zwaarder op dag 13 dan een broedsel Piepers. Het is onduidelijk hoe dat kan; mogelijk krijgen Koekoeken grotere prooien gevoerd of zijn de kosten voor thermoregulatie kleiner, omdat jonge Koekoeken een vrijwel zwarte huid hebben die efficiënt zonnestraling kan opnemen, omdat ze niet hoeven te bakkeleien met nestgenoten om de beste plek en omdat ze, wanneer ze eenmaal ouder en bevederd zijn, een gunstiger oppervlakte-volumerelatie hebben dan een broedsel Graspiepers. Hierdoor zou een jonge Koekoek minder voedsel nodig kunnen hebben dan vier jonge Graspiepers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]