Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fuertes-Recuero M. & Cantarero A. (2024) First documented report of complete shell pigment loss in the blue-green eggs of the Pied Flycatcher. ARDEA 112 (1): 152-157
De opvallende variatie in de kleur van eischalen van vogels trekt al tientallen jaren de aandacht van biologen. Veel vogelsoorten, zoals de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca, hebben levendig gekleurde blauwgroene eieren. De kleur wordt veroorzaakt door het galpigment biliverdine. De kleur heeft een signaalfunctie. Het is voor de mannetjes een maat voor de conditie van het vrouwtje. Het vrouwtje probeert op deze wijze een zo groot mogelijk ouderlijke zorg van de partner te bewerkstelligen. Hier beschrijven wij voor het eerst het volledig verlies van het eischaalpigment bij deze soort. Gedurende 33 broedseizoenen hebben wij duizenden Bonte Vliegenvangers gevolgd en niet eerder dit verschijnsel waargenomen. Bij alle vijf eieren van het betreffende legsel ontbrak het schaalpigment. Wij onderzochten de conditie van het vrouwtje en maakten bloeduitstrijkjes om de mogelijke oorzaken van dit fenomeen te achterhalen. De meest plausibele verklaring is dat door een genetische mutatie de afvoer van de kleurstof biliverdine werd belemmerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]