Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kortlandt A. (1995) Patterns of pair-formation and nest-building in the European Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis. ARDEA 83 (1): 11-25
Beide seksen vertonen de avances afgebeeld in Fig. 3, met de hurkende partner in het nestcentrum en de opgerichte partner daarbuiten, behalve het vleugelklappen dat vrijwel alleen het mannetje vertoont (Fig. 3c). Deze gedragspatronen zijn geŽvolueerd uit de copulatiehoudingen (Fig. 3i) door ontseksing en agressiereductie. De rolverschillen tussen de seksen in het paringsgedrag, in de territoriumverdediging en in de individuele partnervoorkeur worden tot uitdrukking gebracht in agressieve vs. gedempte stemgeluiden en in stramme vs. soepele bewegingswijzen, die dominantie vs. onderwerping symboliseren. De gelijkschakeling van de houdingen en de zachte stemgeluiden in het tedere liefkozinggedrag (Fig.6) anticiperen op de eileg en symboliseren de gelijkheid van de ouderlijke rollen. Het paringsgedrag en het paarvorminggedrag ("seks" en "liefde") zijn weinig gesynchroniseerd, worden verschillend geactiveerd en zijn op verschillende doelen gericht. Zij zijn dus ethosfysiologisch onderscheiden actiesystemen, die echter gemengd functioneren en op elkaar inwerken. Het nestelgedrag is een hiŽrarchisch georganiseerd actie- en feedbacksysteem dat bij mannetjes en wijfjes verschilt (Figs. 7a, b). Bij de mannetjes functioneert het systeem onafhankelijk, bij de wijfjes is het dienstbaar aan het ouderlijke gedragssysteem. De ontogenie en de seizoensrijping van het nestelgedrag voltrekt zich door gei"soleerde ontwikkeling van de (sub-) patronen, gevolgd door opstijgende integratie (Fig. 7c). Deze gedragsinterpretaties worden toegelicht met een beknopt weergegeven observatieprotocol.


[close window] [previous abstract] [next abstract]