Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Musil P., Janda J. & De Nie H. (1995) Changes in abundance and selection of foraging habitat in Cormorants Phalacrocorax carbo in south Bohemia (Czech Republic). ARDEA 83 (1): 247-253
"Třeboňsko" is een beschermd landschapsgebied (70 000 ha) en sinds 1977 een UNESCO 'Biosphere Reserve' in Zuid-Bohemen (TsjechiŽ, zie Fig. 1). Sinds de Middeleeuwen liggen hier kunstmatige visvijvers, verbonden door kanalen. In 1983 vestigde de Aalscholver zich hier als broedvogel, daarna nam het aantal broedparen toe. Na 1988 begon het aantal broedvogels echter te dalen (zie Fig. 2). Het broedvogelbestand wordt op verschillende manieren laag gehouden. Alleen de kolonie in het reservaat is enigszins beschermd. De relatie tussen aantallen Aalscholvers en habitatkenmerken is onderzocht voor 197 visvijvers binnen dit gebied. De meeste (92.3%) van de 749 waargenomen Aalscholvers werden gezien bij vijvers die op minder dan 10 km van een kolonie lagen en die meer dan 20 ha groot zijn. Belangrijke habitat kenmerken van de vijvers met Aalscholvers zijn: relatief diepe vijvers, omgeven door bos en met grillige oeverlijn (hoge "shoreline development ratio"). Kleine ronde vijvers met veel riet en weinig bos werden gemeden. De visstapel in de beschouwde meren beÔnvloedt de aanwezigheid van Aalscholvers als volgt: 87% van de vogels komt voor bij vijvers met karpers van meer dan 1 jaar oud. Buiten de vijvers bij de kolonie geven Aalscholvers de voorkeur aan Karpers Cyprinus carpio met een lengte tussen de 10 en 20 cm.


[close window] [previous abstract] [next abstract]