Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sanz J.J. (1995) Environmental restrictions on reproduction in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca. ARDEA 83 (2): 421-430
In dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen broedsucces van Bonte Vliegenvangers in een "slecht" en een "goed" habitat in Spanje. Vrouwelijke Bonte Vliegenvangers waren zwaarder, broedden korter en hadden een hoger broedsucces in de "goede" habitat, een eikenbos, dan hun verwanten in de "slechte" habitat, een gebergtenaaldbos. In de "slechte" habitat bleken zwaardere vogels overigens een groter legsel en een beter broedsucces te hebben dan lichte vogels in hetzelfde gebied. Bij een hogere omgevingstemperatuur waren de pullen zwaarder, terwijl bij een hogere neerslaghoeveelheid de tarsuslengte afnam in de "slechte" habitat. Dit onderzoek liet zien dat bij slechtere klimatologische omstandigheden of bij matige voedselomstandigheden het broedsucces af kan nemen door energetische beperkingen en dus resulteert in een lager gewicht van het vrouwtje. Aan de hand van de hier gevonden resultaten wordt de conclusie getrokken dat omgevingsfactoren een grote invloed hebben op de reproductie van een populatie in "slechte" habitats, waarmee ze de geografische grens van het verspreidingsgebied van een soort bepalen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]