Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hedenstrom A. (1997) Predicted and observed migration speed in Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina. ARDEA 85 (1): 29-36
In dit artikel worden enkele met behulp van satelliettelemetrie verkregen gegevens over de snelheid waarmee acht Schreeuwarenden Aquila pomarina en een Bastaardarend A. clanga zich verplaatsten gedurende de voor- en najaarstrek, vergeleken met voorspellingen op basis van aŽrodynamische theorie. De theorie voorspelt dat de vogels 95 km per dag kunnen afleggen als ze geen gebruik maken van thermiek. Ais ze wel gebruik maken van thermiek, door steeds tot grote hoogte te klimmen en vervolgens al zwevend verder te trekken, zouden ze veellangere afstanden per dag kunnen afleggen. Deze afstand kan wel 341 km per dag bedragen, maar een precieze voorspelling is moeilijk te maken. Onbekende factoren zoals de snelheid waarmee hoogte kan worden gewonnen en de tijd per dag waarin kan worden gebruik gemaakt van thermiek hebben grote invloed. De satelliet gegevens lieten zien dat de Schreeuwarenden gemiddeld 139 km per dag aflegden en de Bastaardarend 150 km. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de vogels de thermiek hebben gebruikt. Wel wordt een slag om de arm gehouden, omdat de theoretische voorspellingen gepaard gingen met een grote onzekerheid. Zo heeft bijvoorbeeld de snelheid waarmee energievoorraden kunnen worden opgebouwd in het veld grote invloed op de voorspellingen, zowel wanneer wel als geen wordt gebruik gemaakt van thermiek. Er wordt aanbevolen om in toekomstig onderzoek naar de trek van vogels met behulp van satelliettelemetrie, ook metingen te verrichten aan deze onzekere factoren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]