Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verhulst S. & Tinbergen J.M. (1997) Clutch size and parental effort in the Great Tit Parus major. ARDEA 85 (1): 111-126
Door het aantal eieren kunstmatig te verminderen werd de relatie tussen legselgrootte en de inspanning van de ouders bij het verzorgen van de jongen bestudeerd bij Koolmezen op Vlieland. Het aantal men per dag dat de jongen werden gevoerd veranderde niet wanneer er minder jongen waren, maar verkleinde broedsels vlogen wel op jongere leeftijd uit. Vrouwen voerden verkleinde broedsels minder vaak, maar gaven niet minder energie uit. Mannen voerden verkleinde broedsels ook minder vaak, en er was een tendens dat ze minder energie uitgaven. De manipulatie had geen effect op het gewicht van de ouders. Paren met een verkleind broedsel maakten vaker en sneller tweede broedsels, ondanks het feit dat ze (in energie uitgedrukt) niet minder hard gewerkt hadden. Dit geeft aan dat de kosten van reproductie niet zonder meer worden veroorzaakt door veranderingen in het niveau van de dagelijkse energiebesteding.


[close window] [previous abstract] [next abstract]