Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Atkinson P.W, Clark N.A., Dodd S.G. & Moss D. (2005) Changes in fisheries practices and Oystercatcher survival, recruitment and body mass in a marginal Cockle fishery. ARDEA 93 (2): 199-212
De grootschalige mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee is na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk beŽindigd. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat Scholeksters Haematopus ostralegus in niet-beviste delen een betere conditie hadden en beter overleefden dan in beviste delen. De voorliggende studie onderzoekt het effect van kleinschalige handkokkelvisserij en beperkte mechanische kokkelvisserij op de overleving en conditie van Scholeksters in de Traeth Lafan, Noord-Wales. In dit waddengebied werd in de jaren tachtig en in het begin jaren van de jaren negentig van de twintigste eeuw vooral met de hand op kokkels gevist. Vervolgens werd gedurende drie winters op beperkte schaal zowel mechanisch als handmatig op kokkels gevist. Vanaf 1994 nam de mosselteelt in dit gebied toe en werden kunstmatige mosselbedden toegankelijk voor de Scholeksters. De effecten van de visserij werden bekeken door vergelijking van deze drie perioden: (1) zonder mechanische kokkelvisserij en met weinig mossels, (2) met mechanische kokkelvisserij en weinig mossels en (3) met veel mossels en vrijwel geen mechanische kokkelvisserij. De overleving van volwassen vogels bleek lager en het aandeel jonge Scholeksters bleek kleiner in periode 2 (met mechanische kokkelvisserij en weinig mossels). Ook de conditie van jonge en volwassen vogels was minder in deze periode. Na stopzetting van de mechanische kokkelvisserij en invoering van de mosselteelt namen de aantallen weer toe, vooral doordat er zich veel jonge vogels vestigden. Mechanische kokkelvisserij blijkt ook op deze beperkte schaal grote effecten te hebben op overwinterende Scholeksters, vooral wanneer alternatieve voedselbronnen niet aanwezig zijn. De mosselteelt biedt in het studiegebied nieuwe voedselbronnen voor Scholeksters, maar het is de vraag of vogelpopulaties afhankelijk moeten zijn van dergelijke, door de economische omstandigheden bepaalde voedselbronnen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]