Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Alonso D., Arizaga J., Miranda R. & Hernández M.A. (2006) Morphological diversification of Common Crossbill Loxia curvirostra populations within Iberia and the Balearics. ARDEA 94 (1): 99-107
Op het Iberisch Schiereiland worden momenteel twee ondersoorten van de Kruisbek onderscheiden, namelijk L.c. curvirostra (op het vasteland) en L.c. balearica (op de Balearen). Over de Kruisbekken van Zuid-Spanje heerst enige onzekerheid omtrent de status van de ondersoorten. Deze studie beoogt de morfologische variatie met behulp van biometrische gegevens in kaart te brengen. Daartoe werden deelpopulaties bemonsterd in Noord-Spanje (Navarra) en Zuid-Spanje (Alicante en Malága), en op de de Balearen (Mallorca). De Kruisbekken van Noord-Spanje en Mallorca verschilden duidelijk van elkaar, wat een bevestiging opleverde van hun subspecifieke status. De Kruisbekken van Zuid-Spanje vormden een tussengroep, zij het met een duidelijker overlap met de Noord-Spaanse dan met de Balearische vogels. Het lijkt dus uitgesloten dat de Zuid-Spaanse en Balearische Kruisbekken een morfologisch ongedifferentieerde balearica ondersoort vormen, ondanks het feit dat beide groepen op de kegels van de Aleppo-den Pinus halepensis foerageren (in tegenstelling tot de Noord-Spaanse, die afhankelijk is van Grove den Pinus sylvestris met zijn minder stugge schubben) en dientengevolge aan dezelfde co-evolutionaire interacties tussen kegels, Eekhoorns Sciurus vulgaris en Kruisbekken onderhevig zijn geweest. De Kruisbekken van de Balearen hadden wel de kortste vleugels van alle onderzochte deelpopulaties op het Iberisch Schiereiland, geheel in lijn met hun status van standvogel. Overigens moet worden benadrukt dat de steekproef van Mallorca erg klein was.


[close window] [previous abstract] [next abstract]