Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van den Hout P.J. (2006) Dense foraging flotillas of Eurasian Coots Fulica atra explained by predation by Ganges Soft-shell Turtle Aspideretus gangeticus. ARDEA 94 (2): 271-274
In januari 2006 observeerde ik overwinterende Meerkoeten Fulica atra atra in het Keoladeo National Park, India. De vogels foerageerden hier voornamelijk op waterplanten. Dat deden ze in opvallend dicht opeengepakte groepen. Dit gedrag werd in 1969 ook beschreven door Ali & Ripley, echter zonder dat de oorzaak van dit gedrag werd besproken. Weliswaar beschreven deze auteurs predatie van Meerkoeten door Bastaardarenden Aquila clanga, het groepsgedrag van Meerkoeten als zodanig is daarmee echter niet verklaard. De waarneming van een Meerkoet die verdronken werd door een grote zoetwaterschildpad (Ganges Soft-shell Turtle Aspideretus gangeticus), doet vermoeden dat predatie door deze schildpadden dit groepsgedrag wel eens zou kunnen veroorzaken. Het idee van een zich onder de waterspiegel ophoudende predator werd nog versterkt door waarnemingen van groepen op het water foeragerende Meerkoeten die met veel lawaai van opspattend water uiteenstoven, zonder dat van een aanval door een arend sprake was. De Meerkoeten bezochten het water uitsluitend om te foerageren, wat aangeeft dat ze dit als een gevaarlijke omgeving beschouwden. Ze rustten daarentegen op de verspreide eilandjes in het gebied, ondanks het feit dat ze daar vermoedelijk kwetsbaarder waren voor arenden dan op het water. Door in hechte groepen op het water te foerageren, waarbij de groep als een soort superorganisme functioneert, lijken Meerkoeten en andere watervogels in staat de rijke voedselbronnen in Keoladeo te benutten zonder daarbij een al te hoog predatierisico te lopen


[close window] [previous abstract] [next abstract]