Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bauer S., Madsen J. & Klaassen M. (2006) Intake rates, stochasticity, or onset of spring – what aspects of food availability affect spring migration patterns in Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus? ARDEA 94 (3): 555-566
Tijdens de trek wisselen vogels het vliegen af met periodes dat gerust of ‘bijgetankt’ wordt. Beslissingen omtrent de duur van een tussenstop en de afstand dat getrokken wordt, hangen onder meer van de voedselomstandigheden af. Van belang hierbij zijn de opnamesnelheid van het voedsel, de toevallige variatie hierin, en het begin van groei van het voedsel in het voorjaar. De invloed van deze factoren op verblijftijd en fitness van trekvogels werd onderzocht met een rekenkundige techniek die bekend staat onder de naam ‘stochastisch dynamisch modelleren’. Vervolgens werden modelvoorspellingen getoetst met waarnemingen verzameld aan de op Spitsbergen broedende populatie van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus in de jaren 1990–2002. De rekenkundige modellen gaven aan dat het begin van de voorjaarsgroei van het voedsel het sterkste effect had op het trekpatroon van de ganzen, terwijl de opnamesnelheid van het voedsel veel minder belangrijk was dan verwacht. Naarmate de vogels het broedgebied naderden, werd het belang van opnamesnelheid echter wel groter. Het model voorspelde verder dat de ganzen in staat zijn te compenseren voor een lage beschikbaarheid van voedsel en ook dat toevallige fluctuaties in het voedselaanbod geen problemen oplevert. Alleen een lage opnamesnelheid op de laatste tussenstop of een zeer laat voorjaar resulteert in een verlaagde fitness. De waarnemingen lieten zien dat het gebruik van de ene pleisterplaats effect had op dat van een volgende: de verblijftijden op opeenvolgende pleisterplaatsen waren negatief met elkaar gecorreleerd. De resultaten ondersteunen het belang van een geďntegreerd ruimtelijke model waarin de kenmerken van meerdere pleisterplaatsen worden betrokken om vogeltrek beter te begrijpen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]