Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delingat J., Dierschke V., Schmaljohann H., Mendel B. & Bairlein F. (2006) Daily stopovers as optimal migration strategy in a long-distance migrating passerine: the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe. ARDEA 94 (3): 593-605
Een vroege aankomst in het broedgebied is voor veel vogelsoorten een voorwaarde om succesvol te broeden. Het is daarom te verwachten dat vogels zo kort mogelijke tussenstops inlassen tijdens de voorjaarstrek en doortrekken zodra ze voldoende lichaamsreserves hebben opgeslagen. Theoretische modellen voorspellen dat de duur van de tussenstop en de grootte van de lichaamsreserves bij vertrek afhangen van de snelheid waarmee een individu lichaamsreserves aanlegt en van de zogenaamde zoek- en aanloopkosten (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een voedselterritorium te bemachtigen of om het verteringsstelsel goed te laten functioneren na een lange vlucht). Aan het probleem van de zoek- en aanloopkosten is tot nu toe weinig aandacht besteed. De Tapuit Oenanthe oenanthe is een langeafstandstrekker die ís nachts vliegt. Er zijn aanwijzingen dat de soort lage zoek- en aanloopkosten heeft, dus de vogels hebben de mogelijkheid om lichaamsreserves aan te leggen zodra ze ergens landen. Waarnemingen lieten zien dat tussen de snelheid waarmee mannetjes van de Tapuit lichaamsreserves opsloegen en de grootte van de reserves bij vertrek een positief verband bestond, wat klopte met voorspellingen van modellen die gebaseerd waren op heel geringe zoek- en aanloopkosten. Aannemende dat de zoek- en aanloopkosten zo laag zijn als verondersteld (minder dan een dag), dan is te verwachten dat een trekvogel die de verblijftijd zo kort mogelijk houdt en een dagelijkse gewichtstoename van 4% van het vetvrij lichaamsgewicht haalt, vertrekt met lichaamsreserves van hooguit 17% van het vetvrij lichaamsgewicht. Gegevens van lichaamsreserves afkomstig van verschillende pleisterplaatsen in Europa laten zien dat Tapuiten lijken te voldoen aan deze voorspelling. Dit zou betekenen dat de vogels elke nacht een stuk vliegen om vervolgens overdag bij te tanken en te rusten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]