Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Akesson S. (1999) Do passerine migrants captured at an inland site perform temporary reverse migration in autumn? ARDEA 87 (1): 129-137
Trekvogels trekken soms tegen de overheersende trekrichting in. Hiervoor bestaan verschillende verklaringen: slecht weer, verdrifting door harde wind of oriëntatiefouten. Uit recent onderzoek bij Falsterbo aan de uiterste zuidpunt van Zweden blijkt, dat de zangvogels die daar tijdens de herfsttrek aankomen en dan geconfronteerd worden met de zee geregeld omgekeerde trek vertonen. Een aannemelijke verklaring is, dat ze terugkeren op zoek naar goede foerageergebieden om verder op te vetten. Daarna hebben ze voldoende brandstof om de trektocht over zee te maken. In deze studie werd onderzocht wat zangvogels doen, die tijdens de herfsttrek aan de grond kwamen in een gebied in het binnenland van zuid Zweden: het Kvismare vogelstation. Daartoe werden alle terugmeldingen geanalyseerd van 18 soorten zangvogels die in de herfst op Kvismare waren geringd en hetzelfde jaar nog werden teruggemeld. Er waren maar heel weinig terugmeldingen die wezen op een tegengestelde trekrichting. Omgekeerde trek bleek in het binnenland veel zeldzamer dan aan de kust bij Falsterbo. Dit ondersteunt de eerder opgestelde verklaring dat zangvogels die op de trek geconfronteerd worden met een ecologische barrière tijdelijk omkeren op zoek naar goede foerageergebieden, om daarna de barrière te nemen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]