Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Santos S.I.C.O., Lumeij J.T., Westers P. & van Wandelen B.B.I. (2007) Sexual dichromatism in the European Magpie Pica pica. Not as black and white as expected. ARDEA 95 (2): 299-310
Mannetjes en vrouwtjes van de Ekster Pica pica zien er door mensenogen hetzelfde uit. Aangezien vogels in tegenstelling tot mensen ook in het UV kunnen zien, is het mogelijk dat Eksters zelf wel verschil zien. In dit artikel wordt deze mogelijkheid onderzocht met behulp van spectrometrie. Bij deze techniek wordt een smalle bundel wit licht op een veer geschenen en het spectrum van het weerkaatste licht geanalyseerd. In tegenstelling tot de meeste spectrometriestudies in vogels gebruiken de auteurs meerdere hoeken waaronder het licht op de veer wordt geschenen en weer wordt opgevangen. De resultaten laten zien dat de mannetjes en vrouwtjes van de Ekster inderdaad van elkaar verschillen, maar dat de verschillen niet onder alle lichthoeken even opvallend zijn. Er wordt daarom gepleit voor het gebruik van meer verfijnde methodieken in spectrometriestudies.


[close window] [previous abstract] [next abstract]