Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Clobert J., Lebreton J.D. & Allaine D. (1987) A general approach to survival rate estimation by recaptures or resightings of marked birds. ARDEA 75 (1): 133-142
De auteurs presenteren een algemene benaderingswijze om overlevingskansen te schatten uit terugvangsten of waarnemingen van gemerkte vogels. Deze benaderingswijze geeft de mogelijkheid verschillende modellen te ontwikkelen, waarin overlevingskans en/of vangkans al of niet afhankelijk verondersteld zijn van leeftijd en tijd van terugvangen. Modellen, waarin parameters gedeeltelijk aan elkaar gelijk gesteld zijn, worden ook beschreven, evenals modellen waarin overlevingskans en/of vangkans afhankelijk zijn gesteld van een of meer uitwendige factoren. Ook kunnen de schattingen begrensd worden tussen 0 en 1, of kunnen parameters op van te voren gegeven waarden worden gehouden. Ter illustratie worden twee voorbeelden gegeven, een van de Koolmezen een van de Kokmeeuw. Een computer programma is bij de tweede auteur verkrijgbaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]