Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Curio E. (1987) Brood defence in the Great Tit: the influence of age, number and quality of young. ARDEA 75 (1): 35-42
Het uit een aantal elementen bestaande verdedigingsgedrag, dat Koolmeesouders vertonen wanneer een levende uil bij hun nest geplaatst wordt, werd geanalyseerd met behulp van uni- en multivariate statistische methoden. De gebruikte uilensoort (Glaucidium perlatum) is een predator van zowel ouders als nestjongen van holenbroeders. Door middel van een model kan de waarde van het broedsel (aantal en reproductieve waarde van de jongen) afgewogen worden tegen het sterfterisico tijdens de verdediging. Het model voorspelde met succes dat de intensiteit van verdediging zal toenemen met 1) de leeftijd van de jongen uit het eerste broedsel, 2) de legselgrootte van het eerste broedsel (tweede broedsel niet getoetst), 3) het aantal jongen in het tweede broedsel, m.a.w. als de kans op het grootbrengen van nog meer jongen klein is. Niet in overeenstemming met het model was dat de ouders hun verdediging niet opvoerden met het ouder worden van de jongen van het 2de broedsel en ook niet met het aantal of het gewicht van de jongen in het eerste broedsel. De verschillende resultaten worden besproken in termen van de functionele en causale aspecten die niet in het model zijn vervat. Benadrukt wordt dat bij het onderzoek meer aandacht moet worden gegeven aan de individuele vooruitzichten op reproductie, naast de argumentatie die gebaseerd is op gemiddelden per soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]