Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

de Korte J. & Wattel J. (1988) Food and breeding success of the Long-tailed Skua at Scoresby sund, Northeast Greenland. ARDEA 76 (1): 27-41
Het voedsel van de Kleinste Jager werd in drie opeenvolgende jaren bestudeerd te Scoresby Sund (Noordoost Groenland). Aandacht werd geschonken aan de invloed van milieuomstandigheden, onder andere de stand van de Gekraagde Lemming en de predatie door de Poolvos op de productie van eieren en het broedsucces. Wanneer de Kleinste Jagers eind mei in hun soms nog volledig door de sneeuw bedekte broedgebieden arriveren, eten ze allerlei beschikbare plantaardig (bessen) en dierlijk voedsel (vis, Gekraagde Lemmingen, insecten). Dit werd vastgesteld door onderzoek van maag- en slokdarminhouden en van braakballen. De beschikbaarheid van de lemmingen die in de periode voor het leggen van de eieren (eerste helft juni) van hun van onder de sneeuw vrijkomende nesten naar hun zomernesten in de grond verhuizen, bepaalt de legselgrootte van de Kleinste Jager. Wanneer het lemmingenaanbod beperkt is hebben jagers met territoria langs de kust grotere legsels dan die in het binnenland vanwege extra foerageermogelijkheden op zee. Kort na het uitkomen (eerste helft juli) worden de jongen uitsluitend gevoerd met insecten (vooral rupsen) en bessen. Daarna krijgen ze vooral lemmingen en juveniele Sneeuwgorzen die midden juli massaal gaan uitvliegen. Het mannetje foerageerde meer buiten het territorium en kwam frequenter met voedsel naar het jong dan het vrouwtje. In jaren met een redelijke tot grote beschikbaarheid van lemmingen produceert ongeveer 90% van de territoriale paren eieren dat in twee opeenvolgende jaren gedurende elke vier of vijf jaar in Noordoost Groenland schijnt voor te komen. Wanneer de eieren eenmaal gelegd zijn is het broedsucces tot het uitvliegen van de jongen sterk negatief gecorreleerd met de talrijkheid van Poolvossen, wier populatiegrootte weer gecorreleerd is met de talrijkheid van lemmingen in het voorgaande jaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]